Kouvolan Työväenyhdistyksen edustajat hallintoelimissä 2017

Edustus

 

Kaupunginvaltuusto:

ensimmäinen varapuheenjohtaja Paula Werning

                                           ja  jäsen Risto Kuisma

                          Aikuisväestön ltk: jäsen Outi Behm

Lasten ja Nuorten ltk: jäsen Eerika Soinlahti

Ikäihmisten ltk: varajäsen Piia Kyrö

Rakennus- ja ympäristö ltk: puheenjohtaja  Risto Kuisma

Kymen jätelautakunta: jäsen Ari Lindeman